Драгажен флот "ИСТЪР" АД - Свищов

 

Добив и доставка на инертни материали (пясък, баластра,филц) за областите Велико Търново, Ловеч, Плевен, Русе, София, Търговище със собствен или нает транспорт. Натоварване и експедиция с ЖП вагони на инертни материали от базата ни в пристанище Свищов до ваш обект с ЖП.

   
  • Обогатените чрез двойна преработка инертни материали на ДФ ИСТЪР - пясък и филц за бетоновите смеси притежават циментоспестяващи свойства посредством избягване преразход на скъпоструващият цимент за постигане на необходимата якост на бетоните.

   
  • Предлагаме специално класифицирани фракции за строеж на пречиствателни станции и депа за отпадъци.

   
  • Изсушени класифицирани микросиликати - базова суровина за производство на сухи строителни смеси. Насипно в цистерни или самосвали или в Биг Бег.

   
  • Фракции инертни материали за пътно строителство и пътно поддържане, мостово, ВиК и хидротехническо строителство.

   
  • Речен пясък за варови разтвори, мазилки и зидарии.