декларация ИСУ
сертиф. 45001:2018
производствен контрол

 

профил на купувача
открити процедури
публични покани
други документи и информация


Проект: BG16RFOP002-2.077-0400-C01 “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

Проект: BG16RFOP002-2.077-0400-C01 “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

 
Драгажен флот "Истър" АД гр. Свищов е акционерно дружество, което извършва следните дейности:

добив и преработка на инертни материали - микросиликати, пясък и баластра
   
кораборемонт
   
обслужване на безекипажни кораби с подменни екипажи и извършване на маневри със същите
   

транспортна и търговска дейност в страната и чужбина.

   
 

Дружеството е разположено в индустриалната зона на гр. Свищов, в съседство с пристанище Свищов. Притежава терен от 100 декара на брега на р. Дунав и складова база. Разполага и със складова база на пристанище Оряхово. С търговската си дейност дружеството покрива Централна Северна България и осъществява износ.

 

Драгажен флот "Истър" АД има дългогодишни традиции в добиването на инертни материали - пясък и баластра. Всички продукти отговарят на изискванията на БДС. На произведените продукти се провежда стриктен контрол на качеството в собствената лаборатория.

 

Драгажен флот "Истър" АД е сертифициран по БДС EN ISO 9001:2008 от ТЮФ Рейналд-България ЕООД за гарантиране качеството на продукцията.


 
 
за нас продукти услуги работни места за контакти
 
Copyright © 2007-2018, Драгажен флот "Истър" АД - Свищов