Текущи

ПреминалиОткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изграждане на фуражен цех, автомобилна везна и комплекс за съхранение на зърнени товари на територията на  Пристанищен терминал Свищов" публикувана под номер 01468-2013-0002 в Регистъра на обществените поръчки
29.11.2013 г.