сертиф. 5001:2018
производствен контрол

 

 

 

Спедиторска дейност

Изграждане на транспортна схема и осигуряване на автомобилни и ЖП превози за доставка на инертните материали до склада на клиента при много изгодни условия. 
Услуги с плаващ кран
Извършване на товарни и претоварни операции до 5 тона с плаващ кран на вода или на необорудван бряг.
 
Маневрена дейност и услуги с подменен екипаж
Извършване на маневрена дейност на немоторни плавателни съдове и обслужването им с подменен екипаж в акваторията на пристанище Свищов, пристанище Химически комбинат "Свилоза" и пристанище на ТЕЦ "Свилоза".
 
Транспортиране на товари по река Дунав
Транспортиране на насипни товари до 3000 тона в българския участък на река Дунав.
 
 
 
за нас продукти услуги работни места за контакти
 
Copyright © 2007-2018, Драгажен флот "Истър" АД - Свищов